มนุษย์กบไทย
losin island
   โฮมเพจ -> หน้าหลัก -> แหล่งดำน้ำ -> ทะเลอ่าวไทย
Butterfly fish ดำน้ำให้สนุกและปลอดภัย ดำกับ มนุษย์กบไทย  

Sea Frog Thai Logo

โฮมเพจ
หน้าหลัก
ข้อมูลบริษัท
ปฏิทินทริพ
แหล่งดำน้ำ
ข้อมูลเรือ
หลักสูตรดำน้ำ
อุปกรณ์ดำน้ำ
การจองทริพ
ทะเลอ่าวไทย
ธงดำน้ำ
ทะเลฝั่งอ่าวไทยมีชายฝั่งทะเลยาวถึง 1,874.80 กิโลเมตร ถึงแม้บางบริเวณ จะไม่มีแนวปะการัง ให้ชื่นชม แต่ทะเลอ่าวไทย ก็ยังมีจุดดำน้ำอีกมากมาย ที่จะให้เราไปค้นพบ ความสวยงามกับเสน่ห์นั้น นับแต่เกาะครก เกาะสาก เกาะล้าน แสมสาร ไปจนสุดทะเลตะวันออก แถบหมู่เกาะช้าง ปะการังส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มปะการังแข็ง และฟองน้ำครก แต่ในบางแห่ง ก็ยังคงสภาพ ความสวยงามไว้ตามอัตภาพ เช่น เกาะล้าน เกาะสาก เกาะมารวิชัย เกาะริ้น เกาะกลึงบาดาล นอกจากนี้ยังมีซากเรือประวัติศาสตร์ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 คือซากเรือ "สุทธาทิพย์" และซากเรือ "เพชรบุรีบรามัน" ซึ่งเป็นจุดดำน้ำที่น่าสนใจ ไม่น้อยกว่าที่อื่น

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่

ทะเลชุมพร นับเป็นแหล่งดำน้ำ ที่มีปะการังดำอันแปลกตา มีสัตว์น้ำมากมายและหลากหลาย มีดอกไม้ทะเล แส้ทะเล ถ้วยทะเล ทากทะเล หอยเบี้ย และปลานานาพันธุ์ จุดดำน้ำที่โดดเด่น ของชุมพร คือ เกาะง่าม, เกาะร้านเป็ด, เกาะร้านไก่ มีความลึกประมาณ 7-22 เมตร จุดเด่น คือ ปะการังดำหลากสี ดอกไม้ทะเล ฟองน้ำ ปะการังแข็ง ถ้วยทะเล หอยเบี้ย และความหลากหลาย ของปลานานาชนิด อีกทั้งยังเคยพบฉลามวาฬ ที่เกาะร้านเป็ด

หินแพ เป็นแนวหินที่โผล่น้ำอยู่ทางด้านเหนือ ของเกาะง่ามใหญ่ มีความลึกตั้งแต่ 6 - 23 เมตร นับเป็นจุดดำน้ำที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง มีทั้งดอกไม้ทะเล ปะการังดำ แส้ทะเล หอยมือเสือ กระเบนขนาดใหญ่ ปลาผีเสื้อ ปลาสาก ปลากนกแก้ว ปลาหมอขนาดใหญ่ และฉลามวาฬที่แวะมาวนเวียน

เกาะง่ามใหญ่ เป็นจุดที่มีถ้ำใต้น้ำขนาดเล็ก มากมายไปด้วยปะการังหนัง ดอกไม้ทะเล ปะการังแข็ง ฟองน้ำ กัลปังหา และปลาหลากหลาย อาทิ ปลานกแก้ว ปลาสาก เต่า

เกาะง่ามน้อย อยู่ทางด้านใต้ของเกาะง่ามใหญ่ มีความลึกตั้งแต่ 6-20 เมตร มีปลาเก๋า ปลากะพงเป็นฝูงใหญ่ ๆ ปลาสาก ปลาไหล กระเบน เต่า ส่วนปะการัง จะเป็นจำพวก ปะการังหนัง แส้ทะเล

เกาะหลักง่าม มากมายไปด้วยทุ่งปะการังดำที่คล้ายต้นไม้หลากสีสัน ทั้งสีเหลือง สีขาว สีส้ม สีเขียว ดอกไม้ทะเล ฟองน้ำ นอกจากนี้ยังมีปลาหมึก ฝูงปลาสาก ทากทะเลนานาพันธุ์ และหอยเบี้ยหน้าตาแปลก ๆ


เกาะเต่าเกาะเต่าขึ้นกับอำเภอพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากชุมพรประมาณ 74 กิโลเมตร ในอดีตเกาะเต่าเคยเป็นที่ตั้ง เรือนจำนักโทษการเมือง กบฏบวรเดช ต่อมาได้ยกเลิก และขึ้นทะเบียนเป็นที่ของราชพัสดุ
เกาะเต่านับเป็นแห่งดำน้ำ และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางด้านอ่าวไทย มีแนวปะการังรอบ ๆ เกาะและกองหินใต้น้ำ เป็นจุดดำน้ำที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักกันทั่วไป สรรพชีวิตใต้ท้องทะเลเกาะเต่า จะมีลักษณะคล้ายกับ หมู่เกาะทางชุมพร มีจุดดำน้ำที่น่าสนใจ มากมายหลายจุดด้วยกัน อาทิเช่น

กองชุมพร จุดดำน้ำเลื่องชื่อที่สุดของเกาะเต่า เป็นกองหินใต้น้ำขนาดใหญ่ มีความลึกตั้งแต่ 12-32 เมตร รอบ ๆ กองหินมีดอกไม้ทะเล ปะการังดำ ปลากระมง ปลาหูช้าง ปลาสาก ปลาเก๋าดอกหมากขนาดยักษ์ ปลาหมอทะเลและฉลามวาฬ ที่แวะเวียนมาประจำ

กองตุ้งกู อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะเต่า เป็นกองหินใต้น้ำที่มีปะการังดำ อันงดงามไม่แพ้ที่อื่น มีฝูงปลามากมายหลายชนิด รวมไปถึงปลาเก๋าขนาดใหญ่

หินวง เป็นกองหินใต้น้ำเช่นกันอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะเต่า มากมายไปด้วยปะการังดำ ปะการังอ่อนสีสันสวยงาม นอกจากนี้ยังมีแส้ทะเล หวีทะเล

หินขาว เป็นกองหินที่ประกอบไปด้วยกองหินย่อย ๆ กระจายในบริเวณกว้าง มีความลึกตั้งแต่ 6 - 22 เมตร อยู่ทางด้านใต้ของเกาะนางยวน มีปะการังอ่อนสีสวย กัลปังหา แส้ทะเล มากมายไปด้วยปลาเล็กปลาน้อย รวมถึงปลาวัวหน้านวล ที่มักพบในบริเวณนี้

กงทรายแดง เป็นเกาะเล็ก ๆ อยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะเต่า มีความลึกตั้งแต่ 6 - 20 เมตร งดงามด้วยปะการังอ่อนหลากหลายชนิด แส้ทะเล กัลปังหา ฟองน้ำ ปะการังแข็ง มีปลาเล็กปลาน้อยอาศัยอยู่มากมาย ปลาวัวหน้านวลและฉลามเสือดาว

หินใบ เป็นกองหินโผล่น้ำที่ตั้งอยู่ระหว่างเกาะเต่ าและเกาะพะงัน จุดดำน้ำบริเวณนี้ค่อนข้างลึก ความลึกตั้งแต่ 9 - 30 เมตร มีถ้ำใต้น้ำ ที่สามารถดำลอดได้ มีแส้ทะเล กัลปังหา ฟองน้ำ ถ้วยทะเล และเป็นที่อยู่อาศัย ของปลาเก๋ายักษ์ ปลาสร้อยนกเขา ปลาผีเสื้อ อีกทั้งยังเคยพบ กระเบนราหู ที่มาวนเวียน นอกจากนี้ บริเวณรอบๆเกาะเต่า ยังมีจุดดำน้ำอีกหลายจุดด้วยกัน ซึ่งเหมาะทั้งการดำน้ำแบบ SCUBA และ SNORKELING

top

เกาะกระ

ปลาการ์ตูนและดอกไม้ทะเล

เกาะกระประกอบด้วยเกาะเล็ก ๆ 3 เกาะและอีก 1 กองหิน อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จุดเด่นของการดำน้ำที่นี่ คือ หวีทะเลสีสันสดใส แส้ทะเล ปะการังแข็งและฝูงปลา

กองหินเกาะกระ เป็นกองหินโผล่น้ำ ที่เป็นจุดดำน้ำที่ดีที่สุดของเกาะกระ แต่ค่อนข้างลึก มีหวีทะเล แส้ทะเล กัลปังหา ปะการังแข็ง หอยเบี้ย ฝูงปลากะพงแดง ปลากระมง ปลาสาก ปลาข้างเหลือง

เกาะกระใหญ่ มีปะการังแบบแผ่น หวีทะเล แส้ทะเล หอยเบี้ย และฝูงปลาข้างเหลือง

เกาะกระกลาง จุดเด่นคือปะการังแข็ง คล้ายกลีบดอกไม้ ซ้อนกันเป็นชั้น ๆ หวีทะเลสีแดง แส้ทะเล หอยเบี้ย

เกาะกระเล็ก มีแนวปะการังเขากวาง หวีทะเลและแส้ทะเล ทากทะเล

top

เกาะโลซิน

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่

โลซินเป็นกองหินโผล่น้ำ อยู่ใต้สุดของทะเลอ่าวไทย อยู่ในเขตจังหวัดปัตตานี ห่างจาก ฝั่งนราธิวาส ประมาณ 55 ไมล์ โลซินเป็นที่ตั้งของประภาคาร ที่มีไฟสัญญาณเตือน อยู่บนยอดประภาคาร และตัวประภาคาร ตั้งอยู่บนหินโผล่น้ำ ที่มีขนาดประมาณ 10 เมตรเท่านั้น เบื้องล่างลึกลงไป เป็นกองหินที่แผ่กระจาย ไล่ระดับเฉลี่ยประมาณ 30 - 60 ฟุต และลึกสุดที่พื้นทรายประมาณ 130 ฟุต

ประภาคาร เกาะโลซิน

เนื่องจากโลซินอยู่ห่างจากฝั่งมาก สภาพของปะการังจึงสมบูรณ์มาก จนไม่น่าเชื่อว่า จะมีแหล่งปะการังที่สมบูรณ์เช่นนี้ หลงเหลืออยู่ อีกทั้งน้ำที่ใสจนน่าตกใจ เป็นที่อยู่อาศัย ของฝูงปลานานาชนิด เช่น ฝูงปลากระมง ปลากะพงขาว ปลากะพงแดง ปลาหูช้าง ปลาข้างเหลือง ปลาสาก เต่า เป็นต้น

นอกจากนี้ ในบริเวณกองหิน ยังมีโพรงหลืบเป็นถ้ำ เป็นที่อยู่อาศัยของ ปลาหมอทะเลตัวใหญ่ ปลากระเบนตัวโต ๆ ฉลามหูดำ กระเบนนก อีกทั้งแมนต้าเรย์และฉลามวาฬ ก็ยังแวะเวียน เข้ามาทักทายนักดำน้ำอยู่บ่อยครั้ง โลกใต้ทะเลที่โลซิน มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว อีกทั้งยังพบปลาหลายชนิด ที่พบในฝั่งอันดามัน แต่ไม่สามารถพบได้ ในแนวปะการังอื่นของอ่าวไทย นอกจากที่กองหินโลซินนี้เท่านั้น

ปลากระเบน ที่เกาะโลซิน

top
ธงดำน้ำ

: โฮม : หน้าหลัก : ข้อมูลบริษัท : ปฏิทินทริพ : แหล่งดำน้ำ :
: ข้อมูลเรือ : หลักสูตรดำน้ำ : อุปกรณ์ดำน้ำ : การจองทริพ :
- ThaiSeaFrogDiving.com